Turnitin

Klicka på https://moodle.hi.is/course/view.php?id=312 för att öppna resurs