Turnitin

Kliknij link https://moodle.hi.is/course/view.php?id=312, aby otworzyć zasób.