Kennarar: Anna Sigríður Ólafsdóttir annaso@hi.is (ASÓ)

Elísabet Margeirsdóttir elisabem@hi.is (EM)

Alda Ingibergsdóttir aldai@hi.is (AI) 

Sigrún Þorsteinsdóttir sth265@hi.is (SÞ) 

Hrefna Pálsdóttir hrefnapals@hi.is (HP) – verkefnayfirferð