Í þessu námskeiði er megináhersla á að þátttakendur beiti þeirri þekkingu sem þeir öðluðust í fyrra námskeiðinu. Þannig rannsaki þeir eigið starfsumhverfi og/eða annarra. Hver og einn kynnist þar með heildarferlinu sem felst í mótun rannsóknaviðfangsefna og rannsóknaspurninga, leit að heimildum um aðrar rannsóknir og fræðileg skrif tengd efninu, öflun, meðferð og úrvinnslu gagna, framsetningu niðurstaðna og umræðu um niðurstöður. Í því felst einnig þjálfun í meðferð heimilda.