Um er að ræða framhald fyrra námskeiðs, Kenningar og rannsóknir í grunnskólamenntun I. Bæði þessi námskeið miða að því að þátttakendur, sem þegar eru starfandi fagmenn á sviði grunnskólamenntunar, efli þekkingu sína og hæfni sem snýr að kenningum og rannsóknum á námi og kennslu.

Í þessum seinni hluta er einkum fjallað fræðilega um þátt kennara í skólaþróun sem tekur mið af kenningum og rannsóknum á menntun, námi og kennslu, en einnig að nokkru marki starfstengt, þ.e. tengt starfsaðstæðum þátttakenda. Fjallað er um ýmsar, hugmyndir, kenningar, hugmyndastefnur og rannsóknir sem mótað hafa skólastarf á Vesturlöndum allt frá miðri 19. öld fram á okkar daga, en ekki síst þær sem þykja nú í fararbroddi. 
Þátttakendur þekki nýjar hugmyndir um hlutverk grunnskóla næstu áratugina og hvaða breytinga þeir kunni að krefjast af skólunum.

Vinnulag á námskeiðinu felst í kynningum (kennara og nemenda), umræðu og skriflegu framlagi í málstofum og fræðilegum skrifum

Námskeiðið er 5 einingar (ECTS). Ein slík eining er 25 – 30 vinnustundir og því gert ráð fyrir að hver nemandi vinni alls 125 til 150 klukkustundir. Það stendur yfir frá 20. september til 21 október 2017.